«Uføretrygdede» var i fullt arbeid

To uføretrygdede venndøler må i fengsel etter å ha arbeidet i enkeltmannsforetaket til den ene.