• Ellen Rosdahl Tellefsen, rektor ved Moseidmoen skole, sier at hun var positiv til det nye, strengere permisjonsreglementet. Siden august har 25 elever ved skolen fått avslag på å dra på ferie utenom skoleferien. FOTO: Henrik Ihme

Skolen avslår alle ferieønsker

Etter at politikerne strammet inn permisjonsreglementet, har rektorene i Vennesla avslått 94 søknader om å få fri.