• Biskop Stein Reinertsen husker Børre Knudsen som en ydmyk mann. FOTO: Kjartan Bjelland

- En ydmyk mann med et stort hjerte

Biskop Stein Reinertsen husker Børre Knudsen som en begavet forkynner med et stort hjerte.