• Statens vegvesen fikk unison skryt fra politikerne for å ha tenkt på de myke trafikanter under planleggingen av ny E 39 fra Gartnerløkka. Her vist ved en illustrasjon av glade turgåere og syklister. Til høyre ser vi jernbanestasjonen, og det påtenkte "Quadrum"-komplekset. FOTO: Rambøll

Ja og amen til to gigantplaner

Det oppsto politisk hallelujastemning da byutviklingsstyret enstemmig velsignet å sende forslaget til ny europavei gjennom Kristiansand ut på høring. Også planen for ny tog— og rutebilstasjon ble hilst med smil og glede.