• Vennesla ungdomsskole har 490 elever med gruppestørrelser på mellom 26 og 31 elever. Nå er skolen redd for å ikke få de fem ekstra lærerstillingene fra høsten som regjeringen har gitt tilsagn om. Bildet ble tatt i en annen sammenheng.

Agder-kommuner kan miste lærerstillinger

Regjeringen tildelte åtte Agder-kommuner 51 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet fra høsten. Nå står blant andre Vennesla i fare for å miste tilskuddet.