• Daglig leder Arvid Solheim i Kristiansand Blå Kors, prosjektleder Kirsten Rypestøl og stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan håper en ny chatte-tjeneste skal være til god hjelp for barn og ungdom som mobbes. FOTO: Kjartan Bjelland

Chatte-tjeneste for mobbeofre

Blå Kors i Kristiansand etablerer en nasjonal chatte-tjeneste for unge mobbeofre. KrF arbeider for å få statlig finansiering inn i neste års statsbudsjett.