• Alf Holmelid (SV) mener det er ille at de gamle universitetene får øket sine bevilgninger, mens de nye, som UiA, får kutt. Han mener landsdelen mangler innflytelse hvis ikke UiAs budsjett styrkes i Stortinget. FOTO: Lars Hoen

- Dårligste UiA-budsjett på åtte år

Den økonomiske avstanden mellom UiA og de tradisjonelle universitetene øker for første gang på mange år. — Hvor har lokale høyrefolk vært, har de ikke gjennomslag, spør SVs Alf Holmelid.