• Oversvømmelsen på Sørlandet sykehus var en lokalt begrenset krise som ble håndtert godt. Fylkesmann Ann Kristin Olsen tviler på om vi har god nok beredskap for å håndtere de store, komplekse og langvarige krisene. FOTO: Sondre Steen Holvik

- Skriker etter opprydning

— Kanskje er det rett og slett umulig å håndtere en stor og kompleks krise med vårt nåværende beredskapssystem.