GRIMSTAD/LONDON: Søsterskipene «Karinita», «Lisita», «Angelita», «Carmencita», «Favorita» og «Margarita» må være de reneste lykkeskipene for skipsreder Andreas Ove Ugland og brødrene hans. På to salg av de samme skipene har de hentet inn den eventyrlige gevinsten på tre milliarder kroner!Fredag ble det kjent at Ugland hadde solgt sin halvpart av bilskiprederiet Høegh-Ugland Auto Liners (Hual) til partner Leif Høegh. Gevinsten skal, i følge Dagens Næringsliv, være på knappe to milliarder kroner. For vel tre år siden solgte Ugland-familien sin halvpart av de samme skipene til børsnoterte Ugland International Holdings. Den gangen skal gevinsten ha vært 140 millioner dollar, eller vel en milliard kroner.I tillegg har skipene gitt eierne flere hundre millioner i inntjening siden de ble bygget tidlig på 80-tallet.— Det må være de reneste lykkeskipene for dere dette?- Det har vært et godt og stabilt marked, derfor har verdien på skipene holdt seg bra. Men om det er vi eller Høegh som har gjort den beste handelen, kan bare framtida vise, men vi er godt fornøyd så langt, medgir Andreas Ove Ugland på telefon fra London.Hva han nå skal bruke tre milliarder i «cool cash» på, vet han ikke ennå, men de blir neppe stående i banken..- Vi får tenke oss godt om. Det er ikke hver dag man kommer over slik lukrativ inntjening som vi har hatt på bilskipene, men når en dør lukker seg, så åpner det seg gjerne en annen. Det har vært spekulert i om jeg skal bruke pengene på å legge dem inn i bulk-flåten. Det kan jeg i alle fall avkrefte, men shipping blir det, sier Andreas Ove Ugland.Uenige om strategi

Det var uenighet om strategi og veivalg som gjorde at Ugland og Høegh bestemte seg for å skilles.- Det er ingen dramatikk. Vi skilles som gode venner, men ulikt syn på hvordan rederiet skulle drives og satse, gjorde at vi fant ut at Hual ville klare seg best med bare en eier. Men det blir vemodig. Det har tross alt vært et langt og meget fruktbart forhold, understreker Ugland.Noe av pengene fra bilskipsalget vil nok bli brukt til å kjøpe ut eksterne aksjonærer fra Ugland International Holdings, som er børsnotert i London. Børsverdien til UIH er på 160 millioner dollar, eller vel 1,2 milliarder kroner. I dag eier Andreas Ove sammen med sin far og yngre bror, Knut Axel 54,5 prosent av selskapet. Målet er å få alle aksjene over på familien.- Vi vil ta selskapet av børs. Nå som bilskipene er solgt er selskapet for lite til at det er hensiktsmessig med børsnotering, sier Andreas Ove Ugland. Etter at bilskipene er ute, består UIHs investeringer hovedsakelig i kjøleskip og landanlegg for klargjøring av bruktbiler for eksport fra USA.Fortsatt drift fra Grimstad

Hual-skipene har vært drevet fra Grimstad, gjennom managementselskapet, Interocean Ugland Management, og slik vil det også bli - i alle fall de tre nest årene.Styreformann i IUM, Tellef Høgevold, forteller til Grimstad Adressetidende at de tar mål av seg å gjøre en så god jobb i løpet av de tre årene som gjenstår av driftsperioden, at Høegh også for framtiden vil ønske Grimstad-selskapets tjenester.