SØGNE: — Jesus lovet aldri disiplene sine et liv uten motstand, sier pastor Oddvin Larsen.Og det har menigheten Oasen fått i fulle monn. Statsråd Trond Giske avslo søknaden om privatskole - onsdag sa politikerne i Søgne nei til kirkebygg på Tangvall.- Har Gud sviktet?- Nei. Vi er i en prosess i begge sakene, svarer pastoren, med en ro som vitner om stor tillit til sin Herre.Noah ventet i 120 år

— Dere tror Han vil ordne det greit?- Vi tror det, og at det blir en fin avslutning, sier Larsen.Og nevner at Noah flikket 120 år på arken før regnet kom og dyrene kunne ta plass i båten.- Men vi tror på bønnesvar noe før, skyter han inn.Da Oasen forkynte sin ambisjon på Tangvall, våknet Søgne-folk. Tre ganger er skiltet på Linneflaten blitt knust - av pøbler eller meningsmotstandere. Folk i Søgne vil beholde svømmehalltomta, helst til svømmehall.Pastoren mener folket er villedet.- Det er tydelig at noen tror det står mellom svømmehall og forsamlingslokale, og at de da ønsker svømmehall, har jeg stor forståelse for, sier han.Både politikere og administrasjonen mener svømmehall er helt i det blå, økonomien tatt i betraktning.Skjellsordet Giske

Oasen har nærmest blitt en martyr og brekkstang for privatskolene i Norge. I går fikk statsråd Giske så hatten passet av lederne i seks norske kirkesamfunn, nettopp for behandlingen av Oasen-saken.- Vi er villige til å ha det litt ubehagelig en stund hvis det kan sette søkelyset på grunnleggende menneskerettigheter, forteller Oddvin Larsen.Navnet Trond Giske klinger usedvanlig dårlig i Oasen - om det var en verdslig forsamling ville man kanskje si som et skjellsord.- Jeg tror det hadde vært mer passende for ham å ikke ha tittelen kirkeminister, sier han.Den sindige pastoren klarer ikke helt å skjule sin frustrasjon over en mann som han mener fremhever toleransen i festtaler, men overfor privatskolene viser «hyklerisk fiendtlighet».- Giske legger opp til en praksis som er langt mer ekstrem enn tidligere Ap-statsråder, og viser en sosialistisk tankegang som er forlatt i hele Vest-Europa, hevder pastoren.Han viser til at 12 prosent av danske elever og nesten åtte prosent av svenske elever går på privatskole. I Norge er andelen på fattige 1,6 prosent. Samtidig blir kristne verdier stadig mindre synlige i skolen, mener pastoren.Var utbrent, ble pastor

Oddvin Larsen var én av 18 som fulgte de karismatiske strømningene fra 70-tallet og startet Søgne misjonsmenighet i 1981. Den gang var klasserom eller rådhuskjeller romslig nok.I 1990 kjøpte menigheten lokale i industriområdet på Linneflaten. To ganger er møtesalen utvidet - nå er de nektet å bygge ut mer. Kapasiteten er sprengt med en skare på over 350 trofaste tilhørere.45-åringen var i mange år lærer på Finsland skole og rektor på Øvrebø videregående. Høsten 1996 begynte han på Levende Ords bibelskole i Bergen, etter halvannet års sykefravær.- Jeg møtte veggen og opplevde utbrenthet og depresjon, forteller Larsen.Under hans opphold i Bergen kom forespørselen fra den hjemlige menigheten, som deretter fikk det nye navnet Oasen. Nå lever og ånder han for sitt kall.Pinsekarismatikere

Menigheten kaller seg pinsekarismatisk. Den tror Gud velsigner sine etterfølgere både hva helse og økonomi angår.- Det står i Bibelen at Gud vil velsigne sitt folk, men vi tror ikke han vil velsigne egoistiske motiver, sier pastor Larsen.Hver måned blir det gitt over 100.000 kroner i tiende eller milde gaver fra menigheten, til menigheten.- Men tror dere Gud kan slette gjeld, slik det ble sagt fra talerstolen i Levende Ord i Bergen for et par måneder siden?- Jeg verken var der oppe eller så det programmet, og har vanskelig for å uttale meg om akkurat det. Men vi ser at mennesker blir helbredet, riktignok i mindre antall i Norge enn andre land. At det kan skje undere også på det økonomiske plan, tror jeg - vi skal ikke begrense Gud til ikke å kunne gjøre det, mener Larsen.Som forsikrer at også han står i gjeld til banken - inntil videre.vegard.damsgaard@fedrelandsvennen.no