SØGNE: Det er Mebygg AS og Petter Kristensen AS som har presentert en plan for boliger av størrelse 45 til 90 kvadratmeter til priser fra 600.000-700.000 kroner.— Veldig positivt at man tenker på denne type boliger i denne delen av Søgne, sa ordfører Eli Løite (H) da planutvalget med ti mot tre stemmer (SV, Ap) vedtok reguleringsmessig behandling av planene i siste møte.Samtidig ble det avslått å bygge boliger i Stifjellet, langs Årosveien. Det var Hellvik Hus som hadde foreslått 20 boliger av ulik størrelse i et område som i dag er regulert til næringsområde. I stedet vedtok flertallet (KrF, V, SV, Ap) en intensjon om å omregulere området fra næringsområde til friluftsområde.VEGARD DAMSGAARD