Lokalt

Furre støtter bomplaner ved Ikea

foto
Styringsgruppa som jobber planer om ny bymiljøavtalen er enige om at man må se om det er mulig med en bom ved Ikea. Fra venstre Vidar Ose, samferdselssjef i Vest-Agder, Torhild Bransdal (KrF), ordfører i Vennesla og leder i ATP-utvalget, Lars Aksnes, utbyggingsdirektør i Vegdirektoratet, Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand. Foto: Kjetil Reite