• Styringsgruppa som jobber planer om ny bymiljøavtalen er enige om at man må se om det er mulig med en bom ved Ikea. Fra venstre Vidar Ose, samferdselssjef i Vest-Agder, Torhild Bransdal (KrF), ordfører i Vennesla og leder i ATP-utvalget, Lars Aksnes, utbyggingsdirektør i Vegdirektoratet, Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand. FOTO: Kjetil Reite

Furre støtter bomplaner ved Ikea

Ordfører Harald Furre (H) er positiv til planene om bom ved Ikea. Han har med seg hele gruppa som forbereder ny bymiljøavtale.