Disse koro­nareg­lene gjelder nå

Nasjonale eller lokale tiltak – hva skal man forholde seg til? Begge, sier helsemyndighetene. Her kommer en oversikt over de viktigste anbefalingene, tiltakene og påbudene som gjelder på Sørlandet nå.

Publisert:

Lyngdal har innført strenge lokale tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen. Tiltakene mykes opp fra 24. november. Foto: Espen Sand

 • Christina Stenbek Østtveit

Etter at det har skjedd en kraftig oppblomstring av koronaviruset de siste ukene, la regjeringen fram nye nasjonale smitteverntiltak torsdag 5. november.

Onsdag 25. november ble det klart at tiltakene blir forlenget i minst tre uker til.

Nedenfor følger en gjennomgang av de nyeste tiltak, samt en oppsummering av andre nasjonale anbefalinger og påbud.

Flere kommuner på Sørlandet har innført egne lokale tiltak på grunn av pågående smitteutbrudd. Se oversikten lenger ned i artikkelen.

Viktige tiltak og regler som gjelder fra 9.november:

Anbefalinger for alle i hele landet

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Regler for alle i hele landet

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen trådte i kraft 7. november.
 • Alle som har vært i Danmark de siste to ukene må teste seg for koronavirus og holde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst, uansett testresultat. Gjelder fra 9. november.

Lokale tiltak

I forbindelse med lokale smitteutbrudd som er ute av kontroll, har kommunene mulighet til å iverksette strengere anbefalinger, samt tiltak som er lovregulert. Det betyr at man kan bli straffet ved bøter og lignende dersom reglene brytes.

Eksempler på lokale tiltak kan være munnbind-påbud, færre deltakere ved private og offentlige arrangementer eller påbud om hjemmekontor.

Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal har den siste tiden hatt lokale anbefalinger og tiltak. Fra og med mandag 23. november reduserte de tiltaksnivået og følger nå nasjonale regler og anbefalinger., i samråd med kommuneoverlegene og FHI.

Disse sørlandskommunene har fortsatt lokale tiltak:

Lyngdal kommune:

 • Fra og med 24 november er det ikke lenger forbud mot arrangementer, men: Kriseledelsen anbefaler at det i ytterligere én uke (til og med 30. november) utvises forsiktighet knyttet til det å gjennomføre, arrangere og delta på sammenkomster utenfor hjemmet for voksne over 20 år.
 • Besøkende til Lyngdal helsehus, omsorgsboliger og institusjoner anmodes om å bruke munnbind dersom avstanden på to meter ikke kan overholdes. Ansatte må bruke munnbind når de er kontakt med pasienter der to meters avstand ikke kan overholdes.

Lindesnes kommune:

 • Ansatte i hjemmetjenesten og ved omsorgsinstitusjoner skal bruke munnbind når de er i kontakt med pasienter og andre tjenestemottakere. Tiltaket gjelder fram til 29. november.
 • Alle kommunens ansatte oppfordres til å digitale møter.

Sørlandet sykehus har innført munnbind-påbud for ansatte og pasienter fra Farsund, Lyngdal og Lindesnes kommune inntil videre. I tillegg er det innført besøksrestriksjoner for besøkende fra de tre kommunene.

Her kan du finne en liste over hvilke tiltak kommunene er anbefalt å innføre ved et større smitteutbrudd.

Karantene, isolasjon og testing

 • Tester man positivt for covid-19 skal man i isolasjon. Da skal man ikke gå ut av hjemmet, og man skal holde minst en meters avstand til de man bor med når det er mulig. De man bor sammen med skal være i karantene.
 • Havner man i karantene skal man ikke gå gå på jobb, skole, barnehage eller andre aktiviteter. Man skal ikke ta offentlig transport. Man kan gjøre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men bør unngå dette så mye som mulig. Man kan kan gå tur ute, men bør holde minst én meters avstand til andre.
 • Dersom man er i karantene og utvikler symptomer, må man isolere seg umiddelbart fram til et eventuelt negativt prøvesvar foreligger. Karantenetiden på ti dager skal likevel gjennomføres selv om testen er negativ.
 • Hvis man ikke er i karantene, men likevel velger å teste seg for covid-19, er hovedregelen at man skal holde seg hjemme til prøveresultatet er klart. Hvis testen da er negativ, kan man gå tilbake til jobb og skole hvis allmenntilstanden er god.

Karanteneregler og innreiseregler

 • Man skal være i karantene i ti døgn når man har vært på reise i røde land. Man må også i karantene dersom man kommer fra et land der man ikke har nok dokumentasjon på smittesituasjonen. Ved reise til gule land innenfor EU/EØS og Schengen-området, er det ikke innreisekarantene. Listen over røde og gule land oppdateres minst hver 14. dag.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.
 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Les mer om unntak fra karantenereglene på denne nettsiden.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge.
 • Utenriksdepartementets reiseråd til nordmenn, som går på å droppe unødvendige reiser til alle land, gjelder til og med 15. januar 2021. Det er gjort noen unntak for områder i Norden. Les mer om dette her.

Foto: Jil Yngland

Regler for idretten

 • Det er åpnet for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. Det er fremdeles ikke lov med kamper. Idretten har selv en prioriteringsliste og kriterier for en kontrollert åpning av breddeidretten. På forbundenes egne hjemmesider, finner man detaljer om dette.
 • Barn og unge inntil 19 år har kunnet drive breddeidrett siden 1. august.
 • På utendørs arrangementer, hvor publikum sitter i fastmonterte seter, kan man være inn til 600 personer. Ved innendørs arrangement gjelder regelen om maksimalt 200 personer der det er fastmonterte seter.
 • All idrett må følge smitteveilederen som er utarbeidet av helsemyndighetene. Smitteveilederen finner du her.

Kilder: Regjeringen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet.

Tips eller tilbakemelding til journalisten?
Christina Stenbek Østtveit christina.osttveit@fvn.no
Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Karantene
 4. Breddeidrett
 5. EØS