Statsminister Erna Solberg la fram nye koronatiltak mandag 18. januar. Statsminister Erna Solberg la fram nye koronatiltak mandag 18. januar. Foto: Fredrik Hagen /NTB

Disse koro­nareg­lene gjelder nå

Norge innleder 2021 med nye, strenge koronatiltak for å bremse smitten. Her kommer en oversikt over de viktigste anbefalingene, tiltakene og påbudene som gjelder nasjonalt og lokalt.

Norge innleder 2021 med strenge koronatiltak for å bremse smittespredningen.

Statsminister Erna Solberg opplyste i en orientering på Stortinget mandag 18. januar at koronatiltakene blir ytterligere forlenget.

Det har kommet noen lettelser, som i all hovedsak er rettet mot barn og unge. I tillegg har regjeringen gått vekk fra anbefalingen om å unngå gjester i eget hjem.

– Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak fram mot sommeren, kanskje enda lengre, sa statsministeren.

Under følger en oppsummering av de nyeste tiltakene, samt eldre regler og anbefalinger som gjelder for hele landet.

Disse gjelder så lenge det er behov for det, men allerede neste uke vil regjeringen ta en ny vurdering av den nasjonale smittestoppen.

Dersom kommunene for Sørlandet innfører egne tiltak og regler, vil denne artikkelen bli oppdatert forløpende.

Her er regjeringens nye tiltak, gjeldende fra 20. januar:

Anbefalinger for hele landet:

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Unødvendige reiser i inn- og utland frarådes fremdeles. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
 • Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå.
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner.
 • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet

Regler for hele landet:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

Regler for karantene og karantenehotell:

 • Alle tilreisende til Norge skal være i karantene i 10 døgn. Unntak gjelder bare visse områder i Norden og Europa med tilstrekkelig lav smittespredning.
 • Reisende som kommer til Norge fra utlandet, kan gå ut av karantene etter sju dager dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.
 • Alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.
 • Fra 2. januar er det også testplikt for alle som reiser til Norge. Unntak: Barn under 12 år trenger ikke teste seg. Det gjøres også noen unntak for blant annet personer i kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere, langtransportsjåfører og diplomater.
 • Fra 18. januar må testingen skje på grensestasjonene.
 • De som kan dokumentere at de har et egnet oppholdssted i Norge, kan nå slippe karantenehotell. Et egnet sted kan være et sted man eier, leier, en hytte, hotell eller familiens kjellerleilighet.
 • Man må kunne dokumentere at karantenereglene følges. Det kreves et eget oppholdsrom, matservering eller kjøkken og toalett, og man må unngå nærkontakt med andre.
 • Personer fra samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i karantene på samme oppholdssted.
Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby orienterte om koronasituasjonen og julefeiringen onsdag. Foto: Jil Yngland

Lokale tiltak

I forbindelse med lokale smitteutbrudd som er ute av kontroll har kommunene mulighet til å iverksette strengere anbefalinger, samt tiltak som er lovregulert. Det betyr at man kan bli straffet ved bøter og lignende dersom reglene brytes.

Eksempler på lokale tiltak kan være munnbind-påbud, færre deltakere ved private og offentlige arrangementer eller påbud om hjemmekontor.

Nederst i denne artikkelen fra regjeringen kan du finne en liste over hvilke tiltak kommunene er anbefalt å innføre ved et større smitteutbrudd.

Karantene, isolasjon og testing

 • Tester man positivt for covid-19 skal man i isolasjon. Da skal man ikke gå ut av hjemmet, og man skal holde minst en meters avstand til de man bor med når det er mulig. De man bor sammen med skal være i karantene.
 • Havner man i karantene skal man ikke gå gå på jobb, skole, barnehage eller andre aktiviteter. Man skal ikke ta offentlig transport. Man kan gjøre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men bør unngå dette så mye som mulig. Man kan kan gå tur ute, men bør holde minst én meters avstand til andre.
 • Dersom man er i karantene og utvikler symptomer, må man isolere seg umiddelbart fram til et eventuelt negativt prøvesvar foreligger. Karantenetiden på ti dager skal likevel gjennomføres selv om testen er negativ.
 • Hvis man ikke er i karantene, men likevel velger å teste seg for covid-19, er hovedregelen at man skal holde seg hjemme til prøveresultatet er klart. Hvis testen da er negativ, kan man gå tilbake til jobb og skole hvis allmenntilstanden er god.
Vis fakta ↓
Definisjon av nærkontakt:

Andre karantene- og innreiseregler

 • Man skal være i karantene i ti døgn når man har vært på reise i røde land. Man må også i karantene dersom man kommer fra et land der man ikke har nok dokumentasjon på smittesituasjonen. Ved reise til gule land innenfor EU/EØS og Schengen-området, er det ikke innreisekarantene. Listen over røde og gule land oppdateres minst hver 14. dag. Karantenetiden kan forkortes dersom man tester negativt for covid-19 to ganger.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.
 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Les mer om unntak fra karantenereglene på denne nettsiden.
 • Utenriksdepartementets reiseråd til nordmenn, som går på å droppe unødvendige reiser til alle land, gjelder til og med 15. januar 2021. Det er gjort noen unntak for områder i Norden. Les mer om dette her.
Foto: Jil Yngland

Kilder: Regjeringen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet.