Lensmann Jan Terje Aas blir stasjonssjef i Kristiansand og enhetsleder for Midtre Agder driftsenhet. Han får da ansvaret for lensmannskontorene i Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Lillesand, Birkenes, Valle, Bykle, Bygland og Evje og Hornnes. Lensmann Jan Terje Aas blir stasjonssjef i Kristiansand og enhetsleder for Midtre Agder driftsenhet. Han får da ansvaret for lensmannskontorene i Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Lillesand, Birkenes, Valle, Bykle, Bygland og Evje og Hornnes. Foto: Jarle R. Martinsen

Overtar som politi­sjef i Kristian­sand