foto
En barnevernsinitusjon brant helt ned til grunnen på Heddeland 13. juni i fjor. Foto: privat .

Brannbølge skaper frykt i bygda