Den gravide kvinnen så seg nødt til å gå i dekning i tre uker for ikke å bli tvangsinnlagt på rusinstitusjon. Den gravide kvinnen så seg nødt til å gå i dekning i tre uker for ikke å bli tvangsinnlagt på rusinstitusjon. Foto: Pål Christensen

Avdekket flere feil etter at gravid kvinne feilaktig ble beskyldt for å være alkoholiker

Fylkesmannen i Agder kommer med sterk kritikk av kommunelegen i Sirdal og ledelsen i Sirdal kommune etter at en gravid kvinne i vår ble forsøkt tvangsinnlagt. Kvinnen måtte gå i dekning etter feilaktig å ha blitt beskyldt for å være alkoholiker.

Fylkesmannen i Agder kommer med sterk kritikk av kommunelegen i Sirdal og ledelsen i Sirdal kommune etter at en gravid kvinne i vår ble forsøkt tvangsinnlagt. Kvinnen måtte gå i dekning etter feilaktig å ha blitt beskyldt for å være alkoholiker.

Nå sendes sakene videre til Statens helsetilsyn. Helsetilsynet skal avgjøre om kommuneledelsen brøt helselovgivningen da det ble akuttbestemt å tvangsinnlegge kvinnen på et avrusningssenter. Fylkesmannen har også bedt Helsetilsynet vurdere om det eventuelt skal fattes administrative vedtak mot kommunelege Siril Hermansen.

– Fylkesmannens vurderinger knyttet til legen og Sirdal kommunes opptreden i saken understreker alvoret og den urettmessige behandling mine klienter har blitt utsatt for. Slik mine klienter ser det er det kun de mest alvorligste sakene som sendes Statens helsetilsyn for vurdering av reaksjon, slik som nå er blitt gjort, sier advokat Monica Moan, som representerer den gravide kvinnen og hennes kjæreste.

Advokat Monica Moan ved Advokatfirma Helliesen & Co sier at hennes hennes klienter fortsatt ikke har kunnet leve som normalt selv om tvangsvedtaket ble opphevet i slutten av mai. - Belastningene har vært, og er fremdeles store for mine klienter. Klientene opplever at situasjonen har vært uutholdelig. De har mistet fullstendig tillit til kommunen, sier Moan. Foto: Jarle Aasland

Den gravide kvinnen er opprinnelig fra et annet EØS-land, men har siden i fjor sommer vært kjæreste med en nordmann bosatt i Sirdal. De vekslet mellom å møte hverandre i hennes hjemland og i Norge. Koronasituasjonen førte imidlertid til at den engelsktalende kvinnen i vår ble værende lenger i Norge enn hun pleier.

I april fikk hun mistanke om at hun var gravid, og hun oppsøkte derfor kjærestens fastlege Siril Hermansen i Sirdal for å ta en test, for å være helt sikker. Dette var 22. april.

På legekontoret fortalte hun  på engelsk om sin posttraumatiske stresslidelse, som oppsto etter en hendelse på jobb i hjemlandet for over to år siden. Det hadde medført at hun i en kort periode hadde drukket mer alkohol enn normalt, skal hun ha fortalt. Denne perioden var imidlertid et tilbakelagt kapittel i livet.

Legen skal ha forstått det som at kvinnen hadde drukket daglig de siste to årene som selvmedisinering. Hun slo alarm, og dette førte til at Sirdal kommune fredag 15. mai fattet et hastevedtak om tvang for å kunne sende kvinnen til avrusning.

Dagen etter, lørdag 16. mai, forsøkte kommunen å iverksette vedtaket. Minst seks personer fra politiet, ambulanse og psykiatri oppsøkte boligen til kvinnens kjæreste i Sirdal på jakt etter henne. Da hadde kvinnen allerede gått i dekning.

Senere er det klart at hun slett ikke har alkoholproblemer. Tidligere undersøkelser av saken har også avdekket at Sirdal kommune i hastevedtaket om tvang oppga at de hadde drøftet saken er drøftet med fylkeslegen og ARA i Kristiansand – rusavdelingen ved Sørlandet sykehus. Angivelig anbefalte begge kommunen å fatte hastevedtaket, men dette har både fylkeslegen og ARA benektet overfor Helsetilsynet.

Nå skal saken endelig avgjøres hos Statens helsetilsyn.

Avdekket feil

Etter å ha gått gjennom saken, mener Fylkesmannen at Sirdal kommune har trått feil på flere områder.

  • Kommunen hadde ikke foreliggende rutiner eller prosedyrer for tvangsvedtak etter helse og omsorgstjenesteloven.
  • Kommunen ga mangelfull veiledning til legen som henvendte seg for nødvendig bistand.
  • Kommunen foretok ikke selv noen selvstendige vurderinger av sakens fakta utover å støtte seg til legens opplysninger.
  • Kommunen søkte ingen samhandling med aktører som hadde vært i kontakt med pasient og pårørende.
  • Kommunens vedtak av 15. mai mangler en begrunnelse for hvorfor hastevedtak fremfor ordinært vedtak var nødvendig.

Også legen har ifølge Fylkesmannen i Agder begått feil.

  • Mangelfull systematisk kartlegging av pasientens alkoholbruk.
  • Feilaktig tolkning og bruk av PEth-prøve (prøve som måler stoffet fosfatidyletanol, et stoff som dannes ved alkoholbruk og som kan spore omfang av bruken flere uker tilbake, journ. anm.).
  • Mangelfull journalføring i sanntid.
Rådmann Inge Hedenstad Stangeland Foto: Sirdal kommune

Ikke mottatt rapport

Rådmann Inge Stangeland i Sirdal opplyser til Aftenbladet at kommunen foreløpig ikke har mottatt rapportene fra Fylkesmannen.

- Jeg ønsker derfor å avvente med å kommentere innholdet til jeg har fått satt meg inn i hva som står, sier Stangeland.

Heller ikke ordfører Jonny Liland (Ap) er mandag ettermiddag kjent med at rapportene foreligger.

Aftenbladet har ikke lyktes i å få kontakt med lege Siril Hermansen.

Vis fakta ↓
Tidslinje

Les de tidligere sakene: