Vil tvinge fram offentliggjøring

Partiet Rødt vil tvinge fram en offentliggjøring av størrelsen på bøtene som Nettbuss er ilagt av Agder Kollektivtrafikk.