Frustrasjon på sykehuset i Arendal

Sykehusdirektøren opplever sterk frustrasjon hos sine ansatte etter flere medieoppslag den senere tid.