Tatt for nark - fratatt 25 spraybokser

I forbindelse med at en 17-åring i natt ble tatt med narkotika, beslagla politiet rundt 25 spraybokser hjemme hos gutten.