• Hogstfelt: Hyttebrukerne har brukt mye tid på dugnad for å forskjønne området til sommeren, men nå er tomta full av avsagde stubber og nedfelte trær. FOTO: Lars Hoen

Avhørt etter motorsagrasering på nabotomta

Hytteeieren som saget ned 14 eldgamle furuer på nabotomta i Hummerviga i Søgne, hevder han handlet i god tro.