• STYRKEFORHOLD: Riktignok tapte juristen klart da han ville ha retten til å si at han skulle få stå videre i stillingen sin. Men det ulike styrkeforholdet partene imellom medvirket til at han slipper å betale UiAs saksomkostninger. FOTO: Jon Anders Skau

Jurist tapte mot UiA

Først ble han midlertidig ansatt ved UiA for ett år, så raskt forsøkt sparket. Da juristen gikk til retten med krav om å få stå i stillingen, tapte han klart.