• KOM. Disse kom til parken fredag kl. 12. Fra venstre Per Gunnar Knutson, Bente Ingebrethsen, Kirsten Moe, Eva Brandal og Berit Krogh Kierulf. FOTO: Helge Corneliussen

Julekonsert og høstmesse