• MEST FOLK: Ordfører i Lindesnes, Janne Fardal Kristoffersen mener staten må bruke penger på veier der folk bor og i områder som har en sterk eksport, som Sørlandet og E 39. FOTO: Jarle R. Martinsen

- En dreining av ministeren

Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) frykter dreiningen samferdselsministeren signaliserer kan være negativ for Sørlandet.