• Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus ønsker enkle tiltak med stor effekt. FOTO: Tore-André Baardsen

Sykehusene bruker ikke kunnskap som fins

Et betydelig antall pasienter blir skadet og dør fordi sykehusene ikke bruker den kunnskapen forskere skaffer til veie.