• STORT INNGREP: Dette er skiløypa langs Røynelandvann nedenfor Bringsvær leirskole. Kristiansand kommune har gravd og fylt og planert betydelig i 60-metersbeltet. Søknaden er det ingen som kan finne. Nå vil Vennesla ha svar på hva Kristiansand har drevet med. FOTO: Odd-Inge R nning Uleberg

Raserte kulturminne og bygde i strandsonen

Kristiansand kommune har rasert et fredet kulturminne og bygd 200 meter skiløype i strandsonen ved Bringsvær leirskole i Hægeland.