Politiet bisto kommunen - sendte regning

11.000 kroner kostet det Grimstad kommune å få hjelp av politiet med et tvangsvedtak i sosialtjenesten. Enhetslederen stiller seg undrende til faktureringen.