Brannmannskaper ble sendt til feil adresse

Brannmannskaper fra Kristiansand rykket tirsdag kveld ut på en brannmelding på Tinnheia. I mellomtiden stod et garasjeanlegg i full fyr på Skinnerheia på Justvik — 12 kilometer unna.