• ÅPEN FOR SAMMENSLÅING: Dårlig kommuneøkonomi og ønske om å gi innbyggerne bedre tjenester, vil føre til at flere kommuner slår seg sammen. Det tror Janne Fardal Kristoffersen (H), ordfører i Lindesnes. Hun utelukker hverken Mandal eller Lyngdal ved en framtidig kommunesammenslåing. FOTO: Jarle R. Martinsen

Tror storkommuner tvinger seg fram

Ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) i Lindesnes er villig til å slå seg sammen med nabokommunene for å få løst alle oppgavene de blir pålagt.