• VIL KJØPE SEG UT: Høyres Bernt Slettedal vil ikke gi "stridens tomt" i bakgrunnen til Agderbygg i erstatning. - Vi vil gi Agderbygg tomtetaksten i erstatning, men beholde tomta, sier han. Saken avgjøres av politikerne tirsdag neste uke. FOTO: Odd-Inge R nning Uleberg

Vil stoppe salget til Agderbygg

Høyre vil gi Agderbygg én milion kroner for å slippe å selge "stridens tomt" i sentrum til byggeselskapet.