• REAGERER: Jan Oddvar Skisland ber ordførerne i Kristiansand om å snu i konflikten om utformingen av minnesmerket etter 22. juli. FOTO: Lars Hoen

- Håper de er store nok til å snu i saken

I dag blir minnesmerkekonflikten tema i Kristiansand formannskap. Tidligere ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap), ber Grundekjøn og Kristiansen snu i saken.