• Enorm ressurs: Dagrun Eriksen og Kjell Ingolf Ropstad ønsker større fokus på elever som dropper ut av skolen. De peker på at disse er en enorm ressurs for landsdelen. FOTO: Reidar Kollstad

1500 Agder-elever dropper ut av videregående

Dagrun Eriksen (KrF) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil ta tak i de 1500 elevene på Agder som årlig dropper ut av videregående opplæring. De tar opp saken på Sørlandstinget som konstitueres i dag.