Fiskere rundstjålet

Les hvilke oppdrag politiet har hatt å jobbe med lørdag.