• SYSTEMATISK: I dette skapet har Alfred Haugen karbonater, silikater, oksyder, hydrooksyder, sulfider, arseniader, feltpartikler, fosfater, kvartsmineraler og enda mer. FOTO: Lars Hollerud

84-åring på nye eventyr

Han ble tatt til fange i Bolivia, angrepet av løve i Tanzania, lå syk i Kina og ergret seg syk i Russland. Det siste opplevde Alfred Haugen (84) for få uker siden.