KRISTIANSAND: Mannen kom inn med danskebåten til Kristiansand ved midnatt 27. juli og kjørte av båten. Ved tollvesenets bod ble han kontrollert og de mente at han ikke var edru.

Politiet rykket ut og utåndingsprøve tatt av ham 46 minutter etter at han ble stoppet viste at han hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,46 milligram per liter luft. Det tilsvarer en promille på 0,92. 60-åringen er tidligere er ustraffet og kom med uforbeholden tilståelse i tingretten.

Han skulle kjøre hjem til Søgne da han ble tatt for fyllekjøring.

Påtalemyndigheten mente at 16 dagers betinget fengsel og en bot på 45.000 kroner var tilstrekkelig straff. Det mente ikke retten.

«Retten er kommet til at påtalemyndighetens straffeforslag er for mildt, både hva gjelder den betingede fengselsstraffens lengde og botens størrelse», skriver retten i dommen.

Straffen ble satt til betinget fengsel i 21 dager og 75.000 kroner i bot. I tillegg må domfelte klare seg uten førerkort i 20 måneder.