• Solgult på jordene og hvitt på fjellet, men stadig flere flytter fra Bykle FOTO: Birgitte Klækken/arkivfoto

Stadig flere sørlendinger - men her vil "ingen" bo

Totalt 1.576 nye borgere har kommet til Agder-fylkene i løpet av 2012, men ikke alle kommunene opplever tilvekst.