– Mindre gatevold i byer med tidlig skjenkestopp

De siste sju årene har 17 av de 30 største byene i Norge strammet inn skjenketidene. 13 av byene melder om mindre slåssing, bråk og vold.