Siden 19. august har antallet forhåndsstemmer økt med om lag 69.600, viser den siste oversikten fra Kommunal— og regionaldepartementet.Av dem som har forhåndsstemt, er om lag 10.000 velgere i forsøkskommunene med elektronisk stemmegivning via internett.

Den ordinære forhåndsstemmegivningen startet 10. august. De som vil forhåndsstemme, må gjøre dette senest 9. september. (©NTB)