Beslagla heroin, amfetamin, hasj og tabletter

Politiet i Kristiansand har beslaglagt 15 gram heroin, 265 gram hasj, et par gram amfetamin og 900 Rivotriltabletter.