• FOTO: Arkivfoto

Men vegvesenet reduserer saltingen

På grunn av tomme saltlagre og få leveranser av salt må Statens vegvesen redusere saltingen i Kristiansands-området.