• BEST UT: Sørlandet sykehus trekkes fram som best i landet. Bildet er tatt ved sykehuset i Kristiansand. FOTO: Torstein Øen

Milliarder å spare på effektivisering

Samfunnet kan spare 15 milliarder kroner årlig ved å effektivisere virksomheten ved sykehus, politidistrikter, universiteter og høyskoler, mener forskere.