• FOTO: Lars Hoen

Aust-Agder delt i to

Et klart flertall i Aust-Agder sa nei til sammenslåing med Vest-Agder. I Lillesand, Birkenes og Iveland ble det flertall for å søke overflytting.