• FORNØYD: Sjef for luftforsvarets skolesenter, oberst Espen Sanna finner ingen grunn til å deppe etter at de nye fagmilitære råd er lagt fram. FOTO: Reidar Kollstad

Forutsigbarhet for Kjevik

Stemningen er god, og de fleste er relativt godt fornøyd med de fagmilitære råd forsvarssjef Harald Sunde la fram fredag. For forsvarets aktiviteter på Kjevik betyr planen nærmest status quo.