Lånte bort telefon - fikk bank

En ungdom fra Kristiansand hjalp en jente med lån av telefon. «Takken» var vold fra kjæresten til jenta.