• I MØTE MED KOMMUNEN: Gravide Marinella Alecu hilser her på kommuneoverlege Vegard Vige. Til høyre for henne sitter tanten hennes, Angelina Dorina. Til venstre for henne sitter Filipina Michlescu. Alle kvinnene bor under Vesterveibroa i Kristiansand. FOTO: Torstein Øen

Takker ja til hjemreise betalt av kommunen

Den gravide tiggeren Marinella Alecu (20), som bor under Vesterveibroa, takker ja til hjemreise betalt av kommunen.