• REAGERER: Stortingspolitiker Alf Holmelid fra Vest-Agder, mener politikerne i Kristiansand har fattet en uansvarlig beslutning ved å innføre karakterer blant sjuendeklassinger i kommunen. FOTO: Lars Hoen

– Uansvarlig vedtak om karakterer

Alf Holmelid (SV) mener det er uansvarlig av bystyret i Kristiansand å fatte et vedtak om karakterer i 7. klassetrinn, uten å involvere lærere, foreldre og fagfolk.