Dømt for 23 straffbare forhold

En 41 år gammel mann fra Søgne er dømt til ubetinget fengsel og samfunnsstraff for 23 forskjellige straffbare forhold.