• Avskaffe deltidsarbeid: Sp-delegat fra Flekkefjord, Ruth Åse Tesdal, mener kampen for økt fulltidsarbeid vil øke oppslutningen om Sp. Her synger hun på landsmøtet til Sp til venstre i bildet, foran Kristen Bjormyr, bak Karsten Fidjeland. Til h: Eirin Stave Samuelsen og Sigmund Oksefjell. FOTO: Valerie Kubens

- Uærlig å gi folk små stillingsbrøker

Kampen mot ufrivillig deltid vil øke oppslutningen om Sp, mener Ruth Åse Tesdal, som sitter i kommunestyret i Flekkefjord.