• Stengingen av E 39 har resultert i stor trafikk forbi Kvås skole. FOTO: Reidar Brådland

E 39-trafikken ledes rett forbi skole

Da europaveien ble stengt mellom Vigeland og Lyngdal ble E 39-trafikken ledet forbi Kvås skole, der det verken er gangvei eller veiskulder.