Tradisjonelt

Mens Kjartan og Karen har valgt en spesiell løsning for sitt familieliv, har Kjersti og Stig Ågedal Mortensen valgt tradisjonelt.

1. september giftet de seg i et storslagent bryllup i Danmark, med venner og familie til stede.

— Det var viktig for oss å vise hverandre og omverdenen at dette er noe vi satser på for resten av livet, forteller de. Etter at de ble foreldre til lille Hannah Katrina (1 ½), ble også den formelle biten viktigere for paret.

Stig forstår likevel at andre velger annerledes: - Jeg liker egentlig ikke begrepet kjernefamilie. Det kan være stigmatiserende for dem som ikke passer inn i det tradisjonelle bildet. Selv om ekteskap er riktig for oss, er det ikke sikkert det er den beste løsningen for andre, fastslår han.

Øyvind Haugland (31), selvstendig næringsdrivende og pappa til tre, mener ekteskapet er den ideelle basen i familielivet.

— Jeg lever et tradisjonelt kjernefamilieliv med kone og tre barn på 1 ½, 4 og 5 ½ år. Hos oss er det ingen ekser som tar over ungene i helgen. For meg er dette det riktige, selv om det er travle tider. Utfordringen er å få nok voksentid, men jeg kan ikke se noen bedre ramme enn ekteskapet.

Samme kjønn

Også Torbjørn Karlsen Urfjell (30) og Espen Karlsen Urfjell (38) synes de formelle rammene rundt et forhold er viktig.

De inngikk partnerskap 12. april 2003. Nå venter de spent på den nye lovgivningen som skal sidestille ekteskap mellom to av samme kjønn, med tradisjonelle ekteskap mellom mann og kvinne.

— For oss var det riktig å få det formelle på plass, i tillegg til at vi ville fortelle omverdenen at vi er familien Karlsen Urfjell. Ved å formalisere samlivet forplikter man seg også juridisk. Men det viktigste er likevel at man vet med seg selv hvordan man vil leve livet sitt, fastslår Torbjørn Karlsen Urfjell.

Alene med ansvaret

Kristin Brøvig (29) er alenemor til en gutt på sju år, men hun har et ønske om å finne mannen i sitt liv.

— Jeg ønsker meg en familie med mann og barn. Men jeg har valgt å leve alene til jeg finner den rette. Det beste hadde vært å treffe en som har barn fra før, og som ikke ønsker å gå i gang med nye barn med det første, forteller hun.

Hun kom sent i gang med utdannelse og karrière, siden hun har vært alene med sønnen. Nå jobber hun som markedskoordinator.